ETFI Blog

Follow trends and developments in tourism and leisure
Toekomstscenario's voor de Waddendijk
0

Het Waddendijkgebied wordt minder aantrekkelijk voor gezinnen en hoger opgeleiden door bevolkingskrimp en de focus op de Randstad. Toeristische ontwikkeling zou een alternatief kunnen bieden om het tij te keren. Tot op heden is de toeristische ontwikkeling van dit gebied echter nihil, ondanks de nabijheid van het Waddengebied met haar status van UNESCO werelderfgoed. Lees in dit artikel hoe verschillende deskundigen discussiëren over hoe dit kustgebied aantrekkelijker te maken is (incl. foto's en illustraties).

De noordrand van de provincies Friesland en Groningen zal de komende decennia steeds meer te maken krijgen met bevolkingskrimp. Omdat bovendien het huidige kabinet in deze tijd van economische recessie haar kaarten vooral inzet op de Randstad zullen economie en leefbaarheid in deze regio sterk onder druk komen te staan. Het gebied wordt daardoor minder aantrekkelijk voor gezinnen en hoger opgeleiden. Mogelijk zullen deze groepen het gebied verlaten, komen voorzieningen onder druk te staan en ontstaat er een neerwaartse spiraal. Toeristische ontwikkeling zou een alternatief kunnen bieden om het tij te keren. Tot op heden is de toeristische ontwikkeling van dit gebied echter nihil, ondanks de nabijheid van het Waddengebied met haar status van UNESCO werelderfgoed.

Waddendijk denktanksessie
Probleem is  dat de Waddenzeedijk een fysieke barrière vormt in de toeristische integratie tussen de kuststrook van het vasteland en het Waddengebied.  Hoe kunnen we die kust aantrekkelijker maken, zowel voor bezoekers als ook voor bewoners? Over die vragen heeft een groep deskundigen uit verschillende vakgebieden zich afgelopen vrijdag 1 februari in de Zwarte Haan gebogen. Ideeën genoeg, zo bleek tijdens de bijeenkomst. Joop Mulder, creatief directeur van Oerol, droeg het idee aan voor een cultuurroute waarin landschap en kunst worden samengebracht, naar het voorbeeld van de succesvolle Estuaire in Nantes (Frankrijk). Architecte Nynke Rixt benadrukte typische waarden van het gebied als duisternis en stilte. Mindert de Vries, van het Centre of Expertise Delta Technology, maakte iedereen enthousiast over het bouwen van meer in het landschap geïntegreerde “zachte dijken”.
De komende periode gaan de deelnemers, op initiatief van ETFI en Peter Ramautarsing, onderzoeken wat de kortste weg is van deze en andere creatieve ideeën naar hun uitvoering in de werkelijkheid.

 

V.l.n.r. Albert Postma (lector Scenarioplanning Stenden Hogeschool) van het ETFI, Nynke Rixt Jukema (NRJ Architectuur), Hans Revier (lector Kusttoerisme Stenden Hogeschool/Hanze Hogeschool), Peter Ramautarsing (onafhankelijk bestuurskundige en mede-initiator) en Arianne de Vries.

Laat een reactie achter
Facebook
Agenda
@stendenetfi